Att driva fritidshem eller förskola

För att få driva fritidshem eller förskola, så gäller det att ansöka om tillstånd för detta samt även att man har en så kallad anmälningsplikt gällande den lokal som ska användas för ändamålet. Man kan yrkesmässigt driva fritidshem eller förskola som privatperson, som bolag, som en förening, en samfällighet, eller en stiftelse. 

Alla typer av förskolor  fritidshem och skolor omfattas av miljöbalkens bestämmelser och är anmälningspliktiga verksamheter. Den som vill driva en förskola ska göra en anmälan till respektive kommuns miljönämnd, som har tillsyn över förskolor, skolor och fritidshem. Detta ska göras minst sex veckor innan verksamheten startar. Kommunens miljökontor ska i sin tillsyn, förutom att ta emot anmälan, också kontrollera att förskolan följer miljöbalkens krav.

Inreda förskolan

Om du redan fått tillstånd och allt är klart, så är det ju bra att se till att du har allt du behöver ha. Det beror ju på vad för verksamhet det är. Ska du ha syslöjd med barnen, satsa då på ett symaskinsbord. Om du har mycket små barn, som behöver blöjbyten, då är det ett måste att investera i skötbord. Det kan vara bra då med ett höj och sänkbart skötbord. Det är det mest ergonomiska. 

Fundera även på olika bänkar, stolar, iredning för kapprum och så vidare. Det spelar som sagt roll om det är ett fritidshem eller förskola du vill driva. Du kan hitta bra skolmöbler hos Cadiform om du vill. 

24 Feb 2022

En blogg om framgång på det personliga planet såväl som det professionella. Allting hänger ihop.

Senaste inläggen:

Prenumerera gärna på mitt nyhetsbrev: